Are You Secure?

AreYouSecure levert een veiligere organisatie. We doen dit door op continue basis het risico bewustzijn te verbeteren. Daarnaast zorgt AYS voor een hogere relevantie en motivatie bij uw werknemers om kennis te verhogen en daarmee blijvende gedragsverandering te realiseren.

Risk Awareness een terugkerend probleem?

Belangrijke risico’s op het gebied van data privacy, compliance, integrity en security zijn voor veel organisaties en haar medewerkers een secundaire aangelegenheid. Primair is iedereen met zijn eigen taak bezig. Dat maakt een continue en afdoende aandacht voor deze risico’s een uitdaging. AYS levert een bijdrage aan een blijvende oplossing.

Wat zien we in de markt?

Het grootste deel van de aandacht en het beschikbare budget voor het mitigeren van risico’s, wordt door organisaties besteed aan de systemen (hardware) en de procedures en processen. De factor mens is nog vaak de sluitpost.

Awareness activiteiten kennen vaak een incidenteel karakter. Er ontbreekt regelmatig een visie op een langere termijn verbetering. Ook missen veel organisaties de kans om, over de diverse deelgebieden heen, een sterke en gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.

Hoe werkt AYS?

Je kunt systemen inrichten, procedures afspreken maar uiteindelijk ben je afhankelijk van de manier waarop mensen in de praktijk werken. In de video hiernaast beschrijven wij het belang van de ‘human factor’ in de bescherming van de organisatie tegen informatieveiligheids risico’s. De methode kan gebruikt worden voor een onbegrensd aantal risico onderwerpen.

Waarom werkt AYS?

AYS is langlopend, gestructureerd, actueel,  interactief, gebaseerd op objectieve en subjectieve metingen, standaard en tegelijkertijd op inhoud en doelgroepindeling zeer dynamisch, gebruikmakend van ambassadeurs van het onderwerp.

Wie zijn de grondleggers van AreYouSecure?

AYS is een combinatie van de kennis en kunde van de cyberspecialisten van FOX-IT Academy en de spel- learning en gedragsspecialisten van Mindgame. Als geen ander kunnen wij deze bijzondere propositie bij u realiseren.

Contact

Witte Kruislaan 6
1217 AP Hilversum
info@mindgame.nl
088 88 10 118
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.